Klacht indienen

Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over onze dienstverlening.

Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk

Vermeld bijvoorbeeld waarom wij iets onjuist hebben gedaan en op welke datum dit heeft plaats gevonden. Heeft u een klacht over een medewerker? Vermeld dan de naam van de medewerker.

Onderbouw uw klacht met documenten

Bijvoorbeeld mails, formulieren of verslagen waar u naar verwijst in uw klacht. Zonder volledige en juiste onderbouwing kunnen wij uw klacht mogelijk niet in behandeling nemen.

Wat gebeurt er als wij uw klacht hebben gekregen?

Wij bellen of mailen u nadat wij uw klacht hebben ontvangen. Wij behandelen uw klacht ten alle tijden binnen zes weken nadat wij deze hebben ontvangen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Klik hier om te zien hoe wij dat doen.